atelier-galerie

Ton de Kruijk

Tons Tips GRATIS een half jaar lang in je mailbox praktische en slimme tips voor tekenen en schilderen. schrijf je in op;

TONS TIPS en ontvang gelijk je eerste tip

 1, 2 + 8 en 9 februari 2020, za & zo 13.30-17.00 uur
expositie recent werk van Ton de kruijk bij Galerie Ton de kruijk, Landstraat 107, Bussum,

               .

 

Basilica 80x100 acrylolieverf

Basilica-80x100-acrylolieverf

Basilica

Een majestueuzer en indrukwekkender woord is er niet: Basilica. Spreek het eens een keer of zes achter elkaar uit. Luister naar wat er in je hersens zoemt. Wanneer je daarna het gelijknamige schilderij van De Kruijk bekijkt, verstomt dat gebrom. Het maakt plaats voor licht, hel licht, dat van boven naar beneden klatert en als eindwater van een cascade uiteenspat op de rotsen, waarna het zich uit de voeten maakt, terugkeert en opnieuw verdwijnt. Om er daarna, vanzelfsprekend, weer te zijn.

Als iets je niet loslaat, dan zit je er aan vast.

De wijze waarop De Kruijk manoeuvreert en manipuleert met licht en water, zijn gebruik van schimmige in gewaad geklede personages, vermeerderd met ambachtelijk aangebrachte stroken en tippen verf, naast de ontegenzeglijk te herkennen pijler, maken Basilica een van de hoogtepunten van zijn werk.
Wanneer in ogenschouw wordt genomen dat inspiratie werd opgedaan in de Gooise natuur, alwaar hij liggend op de grond een blik wierp op de hoge bomen om hem heen en daarin een gewelf ontwaarde, weten we het zeker. Het is de schilder ten voeten uit; geïnspireerd door de ongrijpbare werkelijk-
heid raadselachtig werk vervaardigen, schilderijen waarin de diepere en vaak niet kenbare lagen van die
werkelijkheid zijn vervat, schilderijen waarmee we alle kanten op kunnen. Laat ik het eenvoudiger zeggen:

Eerst krijg je een aai, dan een veeg, en daarna gaat het om en om en tot slot is het gissen geblazen.

In tegenstelling tot het schilderij basilica, dat alle ruimte overlaat aan interpretatie en zo u wilt contemplatie, liet de basiliek niets aan het toeval over.

Een basiliek was oorspronkelijk een overheidsgebouw aan het Romeinse forum. Er werden rechtszittingen gehouden. Handelaren en kooplieden deden daar zaken. We hebben het wel over heidense praktijken ... de christelijke God had zijn huis nog niet op aarde kunnen innemen. Na een vrij lang intermezzo van razende Germanen kwam daarin verandering. De christelijke eredienst kreeg een plek in donkere kloosters, kerkjes en kapelletjes. In een wereld van onverwacht binnenvallend licht leek duisternis inderdaad de remedie.

Maar begin twaalfde eeuw lieten de bisschoppen (epi-scopi = op-zichters) hun blik vallen op de oude en vervallen basilieken. In een mum van tijd werden ze omgekat tot kathedralen. Dat deden ze door er van alles aan en op te bouwen. En de inrichting te veranderen. Daarnaast werden veel nieuwe kathedralen opgericht. De basiliek was kathedraal geworden, Romaans, gotisch ... ontaard en misschien ... verworden?

Integendeel. De duisternis verdween. De kathedralen werden verlicht door het goddelijk schijnsel. Alles mocht helder en stralend zijn. De versiersels en het gebrandschilderd glas plezieren tot op de dag van vandaag. Het was een paar eeuwen later opnieuw immensa, superflua en inutilia, grotesk, overtollig en volstrekt nutteloos, maar ze zijn er nog, de prachtige imposante gebouwen, waarin het licht gevangen zit. En juist dat licht heeft
De Kruijk vrijgelaten, verlost en veroverd. Toegegeven, hij moest er voor op de grond gaan liggen, maar hij zag het, nam het op en liet en laat het zien.

Een kathedralenbouwer. Komt dat zien.

Anton Kos (historicus)

Atelier en Galerie Ton de Kruijk: Landstraat 107, 1404 JH Bussum. Telefoonnummer: 035-6932377.

E-mailadres Atelier Ton de Kruijk: atelier@tondekruijk.nl,
E-mailadres Galerie Ton de Kruijk: galerie@tondekruijk.nl

dummy

Go To Top